Muggenberghof

From VoidWarranties - Hackerspace Antwerp, Belgium
Jump to: navigation, search
Oude foto van het kasteel

Geschiedenis Muggenberghof

Het was vroeger gelegen aan de Boerlaerbeek die de grachten en de vijver van het hof voedde. Die Boerlaerbeek heeft altijd de grens gevormd van Deurne met Borgerhout.

Het hof is gebouwd op de gronden van een oude hoeve met grooterf. Er is dan ook in zeer zeer oude archieven (1280) reeds sprake van ene zekere Hendrik van Muggenbergh, schepen van Deurne.

Eerst woonde Maria van Steenland in die hoeve (1430) en later werd alles verkocht aan Willem Basseliers, een koopman uit ‘t stad (1558). Het domein moet toen zo’n 11ha groot geweest zijn. Koopman Willem verbouwde een deel van de hoeve om tot een omwaterd kasteeltje. Een beetje later is het domein al 29ha groot. Dat is 2 maal het huidige Te Boelaerpark. Jan Basseliers erft in 1608 het hof Muggenberg van zijn vader. Grafschriften kan je nu nog terugvinden in de kathedraal van Antwerpen. Het wapen van Basseliers is een gouden schild met azuurblauwe basilicus. Een basilicus is een fabeldier met kop, borst en poten van een haan, de tong van een slang en vleermuisvleugels. Het slangvormig onderlijf eindigt op een pijlpunt.

Jan Basseliers was in 1612 zo stoutmodig dat hij grenspalen in zijn voordeel verplaatste, welke hem scheidde van zijn buurman Hendrik Meys van Morkhoven. Hendrik nam dat niet en de zaak ontaardde in een uitgebreid geding dat zes jaar duurde en veel geld opslorpte.

In 1662 staat het hof vermeld als “ de Hofstede van Lunden”. En daar die Lundensen familie waren van de Basseliers zou dat best kunnen. Het wapen van Lunden is rechts geschuind van zilveren en keelrood, op de schuinlijn een stronk met takjes en blaadjes van sinopelgroen; verder nog 2 rozen (2 zilveren en 1 rode)

Op 21 januari 1680 trouwde Arnold van Lunden met Theresia Van Hove. De Van Hove’s horen tot een van de oudste Antwerpse patriciërsgeslachten.Het wapen van Van Hove is sabelzwart met een rechter schuinbalk, geschaakt van goud en keelrood. Zie je ook de twee zilveren vijfvingerkruidbloempjes met een zwarte knop. Vijfvingerkruid gebruikte men voor het genezen van “vande quetseuren ende wonden, in off buyten aen ‘t lijf”.

Toen omschreef men het Muggenberghof als volgt: “Sekere huysinghe van plaisantie ende andere pachterswoninghe, scheuren, stallinghen ende andere edificien, met alle landen daarbij.

Een tijd nadien erfde ene Pieter Joseph Herry het hof van de Ludensen. Het moet toen een mooi ‘speelhof’ geweest zijn met een opppervlakte van 2ha 37a (de waarde was 30 000 Frank) Pieter Joseph Herry werd in 1756 in de adelstand verheven en ontving de toelating om ‘t volgende wapen te voeren: een azuurblauw schild met een gouden lelie met blaadjes van sinopel. Bovenaan links een gouden zon en boven rechts een liggende zilveren maanikkel (een Mariasymbool).

Achteraf kwam er ook een brouwer uit Borgerhout in het kasteeltje wonen: Pieter Antoon Bosselaers. Hij heeft er maar een 5-tal jaar gewoond. ‘t Schijnt dat het gebouw toen wel eens aan vernieuwing toe was. Zijn wapen is een gevierendeeld gouden schild, waarvan het tweede kwartier is gebalkt van goud en sabelzwart. Over alles heen loopt een azuurblauwe rechter schuingebalkt met 3 gouden vijfpuntsterren.

In 1841 liet de nieuwe eigenaar, Alfred de Browne de Tiége het bouwvallige kasteel afbreken en terug opbouwen. Vandaar die ‘eerste steen’ die we nog kunnen vinden aan de achterzijde van Josto - Den Bunker. De grachten rondom werden voor een gedeelte gedempt en de vijver werd vergroot. Die vijver was op het huidige speelveld aan de achterzijde van het huidige gebouw, maar reikte tot aan de Steenlandstraat.

Het wapen van Brown de Tiége heeft een zilveren schildhoofd met een dubbelkoppige zwarte adelaar. Onderaan is het schild zwart met twee zilveren tweelingsbalken. En middenin staan er nog 3 gaande zilveren leeuwen.

Rond 1900 werd het kasteeltje verhuurd aan een Amerikaan die er een Kynodroom oprichte, een instelling voor weddenschappen op hondenkoersen. Oorlogswoekeraars en zwarthandelaars zochten er hun vertier. Er werd ook over ‘zaakjes’ gesproken en aan fijne specialisten was er geen gebrek, dit tot grote ergernis van de noodlijdende bevolking (1e wereldoorlog) en het gemeentebestuur.

Dadelijk na de wapenstilstand in 1918 werd de instelling opgedoekt.

In 1919 werd Muggenberg verhuurd aan Louis Rymen die het later ook kocht. In 1927 werd de grote vijver gedempt die gevoed werd door de steeds meer verontreinigde Boelaerbeek. Het gezin Rymen nam in 1939 veiligheidsvoorzorgen bij de oorlogsdreiging. Daar het kasteel stevige grondvesten bezat lieten ze de inkomhal uitgraven om dan de vrijgekomen ruimte te verstevigen tot schuilkelder. Bij de Duitse inval in 1940 vonden ook buurtbewoners een onderkomen in de kelder. Vandaar de benaming Den Bunker.

Eind 1940 werd het gezin Rymen door de Duitse overheid verplicht binnen de 48 uur het kasteel te verlaten en een ander onderkomen te zoeken. Tijdens de oorlogsjaren verbleven op het kasteel 63 Duitse officieren en soldaten, hetgeen de inboedel niet ten goede kwam.

In 1945 werden de nog resterende 3982m2 van ‘t Muggenberghof verkocht aan de Zusters van Vorselaar die in het kasteeltje een kleuterschool oprichten met bijhorende speeltuin. Het laag gedeelte aan Josto’s achterzijde lieten ze bijbouwen om peutertoiletjes in te richten.

Sedert 1966 zit Jeugdhuis Josto in ‘t Muggenbergkasteel. De meisjes-chiro al wel wat jaartjes langer.

In 1972 werden de gebouwen en het domein aangekocht door de VZW Muggenberghof Centrum.

In Maart 2010 huisveste Hackerspace Voidwarranties zich in de toen zo goed als ongebruikte kelderverdieping of beter bekend als Den BunkerLocation

Herrystraat 22, 2100 Deurne, Antwerpen, Belgium (warning.png"<div><span class="errorbox">Fatal error: Parameter location must be a valid location.</span></div><br /><br />" cannot be used as a page name in this wiki. )


Events at Muggenberghof

Upcoming events

There are no events planned to happen Muggenberghof yet. You can add one.

Passed events

Tuin Brainstorm 2, Tuin Brainstorm 3, Kerstmarkt Josto 2012, Werkweekend 11/12 mei, Repair cafe Deurne, AV Muggenberghof, Kerstmarkt Josto 2013, Werkweekend 21 en 22 juni, The first of the year BBQ, Lassen (baguetten/arc-welding)

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Toolbox
Content Creation
Belgian Spaces