Algemene Ledenvergadering 2013

From VoidWarranties - Hackerspace Antwerp, Belgium
Jump to: navigation, search

Note: this article is about a passed event.

Algemene Ledenvergadering 2013
De onvermijdelijke jaarlijks terugkerende vergadering, waarin je kan leren wat we als VZW in 2012 hebben bereikt en hoe de toekomst er uit ziet. Deze vergadering heeft een besloten karakter en is dus alleen toegankelijk voor leden!
Event.png
From 2013/05/18 08:00:00 PM
to 2013/05/18 11:00:00 PM
Presenters (4):
User:Ivom, User:Warddr, Koen, Tom
Attendees (1):
Yashiko
Type:
Meeting
Category:
Misc
Location:
Den Bunker

Herrystraat 22, Deurne, Belgium

Cost:
0

Op zaterdag 18/05/2013 zal er een algemene vergadering plaatsvinden. Aansluitend volgt een korte monthly meeting over zaken die alle leden aanbelangen, maar niet formeel in een verslag van een algemene vergadering moeten.

Contents

Agenda algemene vergadering

Verslag

Algemene vergadering

Opening

Start 18 mei 2013 op 20:05

Aanwezigheden, verontschuldigingen volmachten en verwelkoming nieuwe leden

De VoidWarrranties VZW telt 13 werkende leden, er zijn 9 werkende leden effectief aanwezig en 1 werkend lid gaf een volmacht. Hiermee is het vereiste quorum van aanwezige plus vertegenwoordige leden bereikt en kan er rechtsgeldig vergaderd worden. De vergadering is bevoegd amendementen op de statuten goed te keuren aangezien 2/3de van de leden aanwezig is.

Definitieve vaststelling agenda

Goedkeuring vorig verslag

Voorstelling en goedkeuring financieel verslag 2012

Voorstelling en goedkeuring begroting 2013

Amendementen op de statuten

ingestuurd amendement 1: verwijderen ideologische, filosofische en politieke ongebondenheid (Quentin)

nieuw amendement 1: verwijderen ideologische en filosofische ongebondenheid (Tom vdz)

ingestuurd amendement 2: huisregels dienen ondertekend te worden als men lid wordt (Quentin)

ingestuurd amendement 3: minderjarige leden (Quentin)

nieuw amendement 2: verlaging quorum (Kjell)

ingestuurd amendement 4: herformuleren lidgeldbepaling (Quentin)

ingestuurd amendement 5: verbeteren spelfouten (Quentin)

Samenstelling raad van bestuur

Varia

Facts about Algemene Ledenvergadering 2013RDF feed
Has CategoryMisc  +
Has Void orgtrue  +
Has attendeeYashiko  +
Has attendee amount1  +
Has cost0  +
Has descriptionDe onvermijdelijke jaarlijks terugkerende vergadering, waarin je kan leren wat we als VZW in 2012 hebben bereikt en hoe de toekomst er uit ziet. Deze vergadering heeft een besloten karakter en is dus alleen toegankelijk voor leden!
Has end date18 May 2013 23:00:00  +
Has event typeMeeting  +
Has locationDen Bunker  +
Has presenterIvom  +, Warddr  +, Koen  +, and Tom  +
Has presenter amount4  +
Has start date18 May 2013 20:00:00  +
Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Toolbox
Content Creation
Belgian Spaces